วัดป่าวิเวก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าวิเวก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ.หนองแสง ม. 8
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042699277
latitude :  16.72
longitude :  104.74
รายละเอียด :  เป็นวัดที่มีความเก่าแก่เหมาะแก่การเคารพและเป็นที่นับถือของชาวหว้านใหญ่มีศิลปะบนกำแพง พระนอน วัดป่าวิเวก ตั้งอยู่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :357