บ่อนชนโค

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ่อนชนโค
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.28
longitude :  99.91
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางกีฬาและนันทนาการ
การเดินทาง :  ห่างจากสถานีขนส่งรถโดยสาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวนผู้เข้าชม :347