พระธาตุเมืองจันทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุเมืองจันทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านเมืองจันทร์ หมู่ที่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045-969847
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โบราณสถานประกอบด้วย 1.ธาตุเมือฃจันทร์รูปแบบเป็นเจดีย์เพิ่มมุมไม้ 12 เรือนธาตุมีซุ้มจระนำทั้ง 4 ด้าน ส่วนบนเป็นการจำลองเรือนธาตุซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป 3 ชั้น ปลียอดสอบแหลมกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23 ศิลปะล้านช้างผสมขอมแบบท้องถิ่น 2.สิมบ้านเมืองจันทร์ เป็นอุโบสถขนาดเล็กมีเสมาอยู่ภายในตัวโบสถ์
การเดินทาง :  เดินทางตามถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3007

จำนวนผู้เข้าชม :477