ถ้ำโต๊ะหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำโต๊ะหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ต.คลองหิน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :