น้ำตกซับตะเคียน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกซับตะเคียน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1 บ้านปางยาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกซับตะเคียน เป็นน้ำตกที่มีลักษณะเป็นหินชั้นสูงประมาณ 40 เมตร มีแอ่งรับน้ำพื้นที่กว้าง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 เซนติเมตร มีพื้นที่สวยงามเหมาะสำหรับการท่องเที่ยว
การเดินทาง :  ระยะทางห่างจากตัวหมู่บ้านปางยาง ประมาณ 52 กิโลเมตร เป็นทางลูกรัง

จำนวนผู้เข้าชม :446