วัดทรงคนอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดทรงคนอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.77
longitude :  100.26
รายละเอียด :  วัดทรงคนอง
การเดินทาง :  ถนนพุทธมณฑล สาย 7

จำนวนผู้เข้าชม :396