สวนสุขภาพอ่างเก็บน้ำหนองคู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสุขภาพอ่างเก็บน้ำหนองคู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 บ้านหนองคู ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044397162