พระธาตุขุนบง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุขุนบง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านสา หมู่ 6 ต.ทุ่งกล้วย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.59
longitude :  100.38
รายละเอียด :  ป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยราษฎรบ้านสาและตำบลใกล้เคียง มีประเพณีการขึ้นพระธาตุเพื่อเป็นศิริมงคลเป็นประจำทุกปี สถานที่ตั้งห่างจากถนนสบบง-บ้านฮวก ๕๐๐ เมตร ใกล้อ่างเก็บน้ำขุนบง เป็นพระธาตุที่ตั้งอยู่บนเขาสูง มีทัศนียภาพที่สวยงานมองเห็นออกไปไกลและมีสัตว์ป่าหายาก
การเดินทาง :  ทางหลวงหมายเลข 1093 ถนน สบบง ? บ้านฮวก ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

จำนวนผู้เข้าชม :446