หน้าแรก > ภาคกลาง > ลพบุรี > ท่าหลวง > สันเขื่อนแม่น้ำป่าสักชลสิทธิ์
สันเขื่อนแม่น้ำป่าสักชลสิทธิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สันเขื่อนแม่น้ำป่าสักชลสิทธิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.06
longitude :  101.13
รายละเอียด :  เป็นสะพานคอนกรีตเชื่อมระหว่างตลาดปลา อ.ชัยบาดาลและอำเภอท่าหลวง
การเดินทาง :  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2256 สายแยกทางหลวงหมายเลข 205 (ลำนารายณ์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) เป็นทางหลวงสายหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดลพบุรี มีระยะทางทั้งหมดประมาณ 75 กิโลเมตร แนวสายทางเริ่มจากถนนสุรนารายณ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205) กิโลเมตรที่ 3 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ข้ามแม่น้ำป่าสัก ผ่านอำเภอท่าหลวง เข้าสู่อำเภอชัยบาดาลอีกครั้ง อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :157