ชุมชนเมืองเก่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชุมชนเมืองเก่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  พื้นที่เทศบาลฯ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน
การเดินทาง :  มีรถตู้โดยสาร จาก กระบี่ - เกาะลันตา และ จาก ตรัง - เกาะลันตา

จำนวนผู้เข้าชม :290