ศาลเจ้าปู่เมืองเพ็ญ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าปู่เมืองเพ็ญ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านเพ็ญ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้สร้างเมืองเพ็ญ
การเดินทาง :  ถนนเพ็ญ-บ้านด่าน ระยะทางจากอุดรธานี ถึงอำเภอเพ็ญ 43 กิโลเมตร ถนนเพ็ญ-นิคม ระยะทางจากอุดรธานี ถึงอำเภอเพ็ญ 53 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :382