บึงวังกะจับ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงวังกะจับ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.คอทราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.83
longitude :  100.33
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :225