องค์พระปรางค์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  องค์พระปรางค์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านปรางค์นคร ม.14 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา
การเดินทาง :  ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 70 กิโลเมตร โดยใช้ถนนสายพระทองคำ-บ้านเหลื่อม หมายเลข2306 ขึ้นรถโดยสารสาย โคราช - แก้งสนามนาง

จำนวนผู้เข้าชม :504