วัดสะพานสูง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสะพานสูง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่3 ต.คลองพระอุดม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติวัดสะพานสูง วัดสะพานสูง เดิมชื่อ วัดสว่างอารมณ์ เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เรื่องราวที่พอจะสืบทราบได้ ก็จะเป็นในสมัยของหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม(อ่านว่า ปะ-ฐะ-มะ-นาม) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส ในขณะนั้น (จากการสอบถามผู้เฒ่า ผู้แก่ แถวนั้น ได้ความว่า วัดสะพานสูงน่าจะเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาก่อนยุคของหลวงปู่เอี่ยม) ซึ่งประวัติของวัดสะพานสูง ก่อนหน้านั้น ไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน สภาพโดยทั่วไป ในวัดสะพานสูงยุคนั้น มีสภาพเก่าทรุดโทรม แสดงถึงความเก่าแก่ อายุของโบราณวัตถุ โดยเฉพาะสะพานสูงบริเวณหน้าวัด ส่วนอุโบสถ สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๓๙๗ โดย หลวงพิบูลย์สมบัติ ทางหลวงปู่เอี่ยม ได้ปรารภถึงความชำรุดทรุดโทรม ของถาวรวัตถุภายในวัด ทางหลวงพิบูลย์สมบัติ จึงยินดีช่วยเหลือ โดยการบอกบุญ แก่ผู้ที่ใจบุญสุนทาน จึงได้ร่วมกันสร้างพระอุโบสถ และจัดสร้าง ศาลาการเปรียญ ในปี พุทธศักราช ๒๔๓๑ และในปีนี้เอง หลวงปู่เอี่ยม ได้เริ่มจัดสร้าง พระเจดีย์องค์ประธาน แต่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ หลวงปู่เอี่ยมก็ถึงแก่มรณะภาพ หลวงปู่กลิ่น เจ้าอาวาสรูปต่อมา จึงได้สานต่อจนก่อสร้างสำเร็จ ลุล่วงด้วยดี จวบจนกระทั้ง ปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ พระเจดีย์องค์ประธานมีการชำรุด ทรุดโทรม ตามกาลเวลา ถึงยุคหลวงพ่อทองสุข เป็นเจ้าอาวาส จึงมีการซ่อมยอด พระเจดีย์...
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :569