วัดเขาแจงแบง ม.6

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขาแจงแบง ม.6
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านทรัพย์สมบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ก่อตั้งโดย ท่านครูบา คำพันธุ์ คมภีรญาโณ ซึ่งเป็นศิษย์ในหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นวัดปฏิบัติธรรม กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ตั้งอยู่บนเขาท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นเย็นสบายสงบเงียบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม และมีทางเดินเพื่อศึกษาธรรมชาติเรื่อยไปจนถึงยอดเขา เมื่อมองไปยังพื้นที่ด้านล่างจะเห็นทิวทัศน์สวยงาม
การเดินทาง :  บ้านทรัพย์เจริญ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :410