บึงขุนทะเล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงขุนทะเล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ต.ขุนทะเล
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บึงธรรมชาติขนาดใหญ่ พื้นที่บางส่วนติดกับหมู่ 1 ตำบลขุนทะเล เป็นแหล่งที่มีปลานานาชนิด ช่วงเย็นจะมีประชาชนไปพักผ่อนออกกำลังกายจำนวนมาก และในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีจะมึการจัดงานลอยกระทงริมบึง
การเดินทาง :  ออกจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ไปทางโรงเรียนตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานี สุดทางจะพบบึงขุนทะเล

จำนวนผู้เข้าชม :333