วัดตาขัน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดตาขัน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.5 ต.ตาขัน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดตาขัน เป็นวัดประจำตำบลที่เก่าแก่วัดหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผู้ริเริ่มตั้งฝ่ายฆราวาสไม่ปรากฏหลักฐาน ฝ่ายสงฆ์ที่นับว่าเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งจริงจัง และเป็นที่รู้จักกันทั่วไป คือ ท่านพ่อตั้งหรือหลวงพ่อตั้งได้เป็นผู้ริเริ่มขึ้นและเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ปกครองวัดอยู่หลายพรรษา จนมีบางท่านแทนที่จะเรียกชื่อว่าวัดตาขันกลับเรียกว่า วัดหลวงพ่อตั้ง แสดงว่าท่านเป็นพระภิกษุที่มีคนนับถือและเลื่อมใสมากองค์หนึ่ง วัดนี้จะสร้างขึ้นเมื่อใดนั้นไม่มีหลักฐานที่แน่นอนแต่มีท่านที่รู้น่าเชื่อถือยืนยันว่าได้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2423 ประมาณ 115 ปีมาแล้ว กิจกรรมที่นักท่องเทียวนิยมเมื่อมาที่วัดตาขัน เช่น การทำบุญ การปล่อยปลา การเข้าปฏิบัติธรรม ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
การเดินทาง :  เดินทางโดยใช้ถนนสาย 36(ชลบุรี-ระยอง) ผ่านบิ๊กซีระยองขึ้นสะพานยกระดับมาถึงสี่แยกบ้านดอน เลี้ยวซ้ายและตรงไปประมาณ 500 เมตร จะเจอสี่แยกไฟแดง ขับรถตรงไปอีกประมาณ 2.5 กิโลเมตร จะเจอสี่แยกไฟแดง(แยกวัดตาขัน) ให้เลี้ยวซ้ายและขับรถตรงไปอีกประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงวัดตาขัน สถานที่ท่องเที่ยว

จำนวนผู้เข้าชม :1019