หน้าแรก > ภาคใต้ > ปัตตานี > โคกโพธิ์ > วัดสุนทรวารี (วัดบางโกระ)
วัดสุนทรวารี (วัดบางโกระ)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสุนทรวารี (วัดบางโกระ)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดสุนทรวารี เป็นสถานที่ ที่ประชาชนให้ความเคารพ เมื่อมีงานประเพณีต่างๆ มักจัด ณ วัดสุนทรวารี เพราะถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน และมีบริเวณกว้างขวาง สามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนทั่วไปได้
การเดินทาง :  วัดสุนทรวารี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางโกระ และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ ประมาณ 4 กม. ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ ประมาณ 0.5 กม. อยู่ใกล้กับ โรงเรียนวัดสุนทรวารี

จำนวนผู้เข้าชม :308