วัดบางภาษี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบางภาษี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดบางภาษี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.98
longitude :  100.20
รายละเอียด :  วัดมีสถานที่ให้อาหารปลา
การเดินทาง :  รถยนต์ เรือ

จำนวนผู้เข้าชม :378