หาดทรายทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดทรายทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.2, ม.3
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042531018
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ตอนกลางของอำเภอธาตุพนม บริเวณบ้านพระกลางท่า ตำบลพระกลางทุ่ง หาดนี้สามารถเที่ยวได้ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ของทุกปี น้ำโขงลดระดับลง หาดทรายเกิดขึ้นมากจนเชื่อมต่อกับดอนปลาแดกซึ่งเป็นเกาะกลางแม่น้ำโขงขนาดใหญ่ สามารถเดินไปมาหากันได้
การเดินทาง :  จะต้องเดินทางมาที่อำเภอธาตุพนม แล้วค่อยเดินทางไปหาดทรายทอง ห่างจากวัดพระธาตุพนม ประมาณ 4 กม. ผ่านถนนชยางกูร ตำบลพระกลางทุ่งเป็นตำบลชายแดน ทิศตะวันออกติดต่อกับริมฝั่งแม่น้ำโขง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดนครพนม พื้นที่มีลักษณะเป็นแนวยาวตามฝั่งแม่น้ำโขง ห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ 52 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสกลนครประมาณ 76 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดมุกดาหารประมาณ 50 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 707 กิโลเมตร สภาพการคมนาคมามารถติดต่อโดยทางรถยนต์กับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวกทุกฤดูกาล การเดินทางโดยทางเครื่องบิน สามารถเดินทางจากสนามบินดอนเมืองมาลงที่สนามบินสกลนครหรือสนามบินนครพนมได้ทุกวัน โดยสายการบินนกแอร์ และสายการบินแอร์เอเชีย

จำนวนผู้เข้าชม :355