น้ำตกตาดโพธิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกตาดโพธิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :420