อ่างเก็บน้ำตาผ้าขาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำตาผ้าขาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 บ้านตลิ่งชัน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.00
longitude :  99.56
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำตาผ้าขาว รัฐบาลสร้างขึ้นเพื่อมอบให้ราษฎรหมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ใช้งบประมาณปี 2548 เพื่อให้ราษฎรใช้ประโยชน์ มีระยะทางห่างจากอำเภอบ้านด่านลานหอยประมาณ 29.5 กิโลเมตร และห่างจากเทศบาลตำบลตลิ่งชันประมาณ 9.5 กิโลเมตร
การเดินทาง :  ระยะทางจากเทศบาลตำบลตลิ่งชัน - อ่างตาผ้าขาว 9 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :111