พระตำหนักเจ้าปลุก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระตำหนักเจ้าปลุก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.เจ้าปลุก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.58
longitude :  100.55
รายละเอียด :  พระตำหนักเจ้าปลุก ตั้งอยู่ที่บ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันเรียกว่า วัดหน้าวัว (ร้าง) สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยต้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพร้อม ๆ กับที่โปรดให้ปฎิสังขรณ์เมืองลพบุรีเป็นราชธานีสำรองโดยสร้างเป็นพระ ตำหนักประทับร้อนกลางทาง เวลาเสด็จพระราชดำเนินจากพระนครศรีอยุธยาไปเมืองลพบุรีจากหลักฐานเอกสาร เช่น จดหมายเหตุของบาทหลวง เดอ ซัว ซีย์ และบาทหลวงตาชาร์ด ซึ่งเดินทางมาพร้อมกับคณะราชทูตฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2228 กล่าวว่า ได้เดินทางจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อไปเมืองลพบุรี ได้พักแรมกลางทางที่เรือนรับรอง ได้เห็นหมู่พระตำหนักของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งตั้งอยู่ใกล้ ๆ เรือนรับรองประกอบด้วย พระตำหนักใหญ่และเล็กหลายองค์ที่สร้างขึ้นในระยะเวลาต่างกัน ทั้งเก่าและใหม่ เป็นต้น และจากพระราชนิพนธ์ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2421 ในรัชกาลที่ 5 ทรงกล่าวถึงตอนหนึ่งว่า ?ถึงบ้านเจ้าปลุกที่สร้างอยู่ริมทุ่งข้างซ้ายมือราษฎรว่าเป็นวัดปราสาทแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่ามิใช่วัดเป็นปราสาทที่ประทับร้อนของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สำหรับระยะทางเสด็จพระราชดำเนินเข้ามาเมืองลพบุรี? นอกจากนั้น หลักฐานจากการขุดแต่งและบูรณะของหน่วยศิลปากรที่ 1 ในปีงบประมาณ 2535 พบว่า ซากโบราณสถานก่ออิฐถือปูนดังกล่าว ที่เหลืออยู่ในขณะนี้มีทักษะทางศิลปะ สถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอย่างชัดเจน
การเดินทาง :  เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครใช้เส้นทางสายเอเซียผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/อำเภอบางปะหัน เมื่อถึงแยกต่างระดับทางเข้าอ่างทองให้ขึ้นสะพานต่างระดับเส้นทางอำเภอท่าเรือและจังหวัดลพบุรี (ด้านขวามือ) จากแยกสายเอเซีย ตรงไปประมาณ 6 กม. ถึงร้านอาหารครัวทองแดง เลยร้านครัวทองแดงประมาณ 50 ม. ให้เลี้ยวซ้ายทางแยกตรงไปวัดหน้าวัว (ร้าง) พระตำหนักเจ้าปลุก ประมาณ 1 กม. ด้านขวามือ

จำนวนผู้เข้าชม :400