วัดอุโปสถาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอุโปสถาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 บ้านน้ำตก ต.สะแกกรัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.38
longitude :  100.03
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :466