อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ.เดชจำนงค์ ต.นิคมฯ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.35
longitude :  104.57
รายละเอียด :  มีสภาพพื้นที่ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีป่าไม้ พันธุ์ไม้หายาก เกาะแก่งและภูเขาที่สวยงาม มีจุดเด่นเฉพาะตัว เป็นบ่อเกิดของต้นน้ำลำธารที่หล่อเลี้ยงประชากรในจังหวัดได้เป็นอย่างดี พื้นที่จังหวัดตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง มีพื้นที่ป่าสงวนที่สวยงาม อำนวยประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัด เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ก่อให้เกิดพื้นที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ สภาพพื้นที่ดินชุ่มชื้น ก่อให้เกิดอาหารทางธรรมชาติแก่คน สัตว์ ทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหารยังมีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่สามารถนำน้ำมาใช้ในการเกษตรได้อยู่สองแห่งคือ อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ในเขตอำเภอนิคมคำสร้อย และอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด อยู่ในเขตอำเภอดงหลวง
การเดินทาง :  อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยขี้เหล็ก ตั้งอยู่บนเส้นทาง 212 (สายมุกดาหาร-เลิงนกทา) ห่างจากอำเภอนิคมคำสร้อย 2 กิโลเมตร และตัวเมืองมุกดาหารประมาณ 23 กิโลเมตร ก่อนถึงทางเข้าวนอุทยานภูหมู

จำนวนผู้เข้าชม :91