หน้าแรก > ภาคใต้ > นครศรีธรรมราช > ท่าศาลา > แหล่งโบราณสถานโมคลาน
แหล่งโบราณสถานโมคลาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งโบราณสถานโมคลาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.12 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.58
longitude :  99.93
รายละเอียด :  โบราณสถานวัดโมคลาน ตั้งอยู่หมู่ 12 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกายขนาดใหญ่มาก่อน อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-14 ต่อมาเทวสถานแห่งนี้ถูกทิ้งร้างไป จนสมัยอยุธยากลุ่มชุมชนได้มาสร้างวัดขึ้นใหม่ จนปี 2480 มีพระมาสร้างเป็นสำนักสงฆ์และเป็นวัด หลักฐานที่ยังมีอยู่ให้เห็น ได้แก่ แนวเสาหิน หินแกะสลักกรอบประตูอาคาร ธรณีประตู ชิ้นส่วนโยนิและศิวลึงค์ สระน้ำโบราณ แท่นตั้งเทวรูป กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2518
การเดินทาง :  จากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข 401 นครศรีธรรมราช -ท่าศาลา ถึงกิโลเมตรที่ 9.5 (แยกหน้าทับ) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4141 สายบ้านหน้าทับ-บ้านดอนคา ถึงบ้านสี่แยกวัดโหนด เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายสี่แยกวัดโหนด-บ้านในเขียว ใช้ระยะทาง 2 กิโลเมตร ถึงบ้านโมคลาน

จำนวนผู้เข้าชม :398