หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > แม่ใจ > โบราณสถานเวียงห้าว
โบราณสถานเวียงห้าว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถานเวียงห้าว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.11 ต.บ้านเหล่า
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  054-886410
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ในเขตบ้านดงอินตาหมู่ที่..11...มีลักษณะเป็นวงกลม มีคูน้ำคันเดิน 2 ชั้นคูน้ำกว้าง 10 เมตร ลึก 4 เมตร มีประตูทางเข้าทั้ง 4 ทิศ ประตูทางทิศเหนือใต้ และตะวันตกจะมีขนาดใหญ่กว่าประตูทางทิศตะวันออก ใช้เป็นประตูทางเข้า- ออก มีเนื้อที่ประมาณ 68 ไร่ ภายในตัวเวียงมีการขุดหลุมจำนวนมากน่าจะใช้เป็นที่หลบภัย พบชิ้นส่วนของหินลับมีด เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากเหล็ก ภายในตัวเวียงพบสำนักสงฆ์
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ สวนโพธิอิสระเวียงห้าว ม.11 บ้านดงอินตาเหนือ ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา

จำนวนผู้เข้าชม :462