หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > เมืองพะเยา > เตาเผาโบราณเวียงบัว
เตาเผาโบราณเวียงบัว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เตาเผาโบราณเวียงบัว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 7 ตำบลแม่กา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.07
longitude :  99.93
รายละเอียด :  แหล่งเตาโบราณเวียงบัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมของตำบลแม่กา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านบัว ตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากกว๊าน พะเยาไปทางทิศใต้ ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และอยู่ตรง ข้ามกับที่ ตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา โดยบริเวณที่พบเตาเผาและ เศษเครื่องถ้วยชามอยู่ ตามที่ ลาดเนินในพื้นที่เมืองโบราณ ? เวียงบัว ? และตามริมลําน้ำห้วยแม่ต๋ำ ในหมู่บ้าน เวียงบัว ตามไร่นา ในสวนของชาวบ้านก็พบเนินดินที่ตั้งเตาเผาอยู่ทั่วไป จากนั้นชาวบ้านเวียงบัวช่วยกันเลือกพื้นที่ขุดคาน 2 แห่งนอกหมู่บ้าน คือ แหล่งเตาในที่ดินของพ่ออุ้ย แต๋ง เครือวัลย์แห่งหนึ่ง กับในที่ ดินของพ่อจัน เฉพาะธรรม อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งทั้งสองบริเวณ ชาวบ้าน เคยขุดพบเศษเครื่องถ้วยชาม และพบร่องรอยโครง สร้างเตาเผามาก่อน ชาวบ้านเวียงบัวพบว่าเตาเผาและเศษ ถ้วยชามทําให้ หมู่บ้านของเขาเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในทางที่ดีความรู้สึกสมหวัง ปิติยินดีกับการที่ได้รับการยอมรับจากคนบ้านอื่น มีข่าวของหมู่บ้านลงหนังสือพิมพ์ ออกสื่อโทรทัศน์ทําให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าที่แท้จริงของแหล่งโบราณคดี
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ จากถนนพหลโยธินสายหลัก ผ่านเข้าไปยังหมู่บ้านแม่กาหลวง ม.3 ประมาณ 5-6 กิโลเมตร ก็จะถึงหมู่บ้านบัว และจะพบ แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

จำนวนผู้เข้าชม :171