อุทยานถ้ำเขาวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุทยานถ้ำเขาวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท้องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และมีถ้ำอยู่ประมาณ 80 ถ้ำ เช่น ถ้ำพระ ถ้ำละคร ถ้ำเพชร ถ้ำเจดีย์ แต่ละถ้ำมีความสวยงามแตกต่างกัน นอกจากนี้บริเวณพื้นที่รอบ ๆ เขาวงเป็นแหล่งอาศัยของเลียงผาเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเปิดให้ชม 16 ถ้ำ
การเดินทาง :  เขาวงอยู่ห่างจากตลาดนายายอาม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพียง 18 กิโลเมตร เขาวงมีพื้นที่ 4.40 ตร.กม. หรือ 2,750 ไร่ การสัญจรโดยรถส่วนบุคคล หรือรถยนต์โดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :364