ถ้ำตลอด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำตลอด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถนนเปรมประชา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ถ้ำตลอด เป็นถ้ำของภูเขาวัดโคกหม้อ (วัดชัยชุมพล) ซึ่งมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยในสมัยนั้นญี่ปุ่นได้ยึดบริเวณนี้เป็นที่ส่งกำลังเพื่อขยายแนวรบไปยังประเทศพม่า อีกทั้งบริเวณนี้เป็นชุมทางการคมนาคมสำคัญ ที่นี่จึงเป็นเป้าโจมตีของฝ่ายพันธมิตรในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เวลาต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อภูเขาโคกหม้อเป็นภูเขาชัยชุมพลเพื่อเป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ลักษณะของถ้ำตลอด ปากถ้ำหันไปทางทิศเหนือ ภายในถ้ำสามารถเดินทะลุได้ด้านบนของผนังถ้ำยังมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาให้ได้ชมกันอีกด้วย ส่วนภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ หันพระเศียรไปทางทิศใต้ตามความยาวของถ้ำซึ่งมีความยาวถึง 11 เมตร โดยบริเวณใกล้เคียงกันนั้นยังมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ อีกนับสิบรูป ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะเก่าแก่ที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์และบนผนังถ้ำอีกด้านยังมีจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ผลงานของอาจารย์แนบ ทิชินพงศ์
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :401