สวนพุทธประวัติพระเวสสันดร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนพุทธประวัติพระเวสสันดร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อบต.รอบเมือง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.03
longitude :  103.64
รายละเอียด :  รอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง หมองเม็ก 49 หมู่ที่ 8 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
การเดินทาง :  ออกจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด ตามเส้นทางถนนปัทมานนท์ ผ่านแยกจตุรพักตรพิมาน ออกจากตัวจังหวัดประมาณ 3 กม. ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลรอบเมือง แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าหนองเม็ก สวนพุทธประวัติพระเวสสันดร

จำนวนผู้เข้าชม :269