วัดเกาะดอนธาตุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเกาะดอนธาตุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ม.10 ต. ทรายมูล อ.พิบูลฯ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.24
longitude :  105.21
รายละเอียด :  ลักษณะเป็นวัดที่ตั้งอยู่เกาะกลางแม่น้ำมูล ป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นต้นยางใหญ่ มีเจดีย์หลวงปู่เสาร์ เป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไป
การเดินทาง :  เดินทางด้วยเรือ

จำนวนผู้เข้าชม :440