หาดแสงจันทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดแสงจันทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2,7
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  ทะเลและหาดทราย
การเดินทาง :  ใกล้กับตัวเมืองจังหวัดระยอง

จำนวนผู้เข้าชม :2550