ตลาดการค้าชายแดน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดการค้าชายแดน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  บ้านหาดเล็ก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งซื้อขายพืชพรรณธัญญาหารของชาวกัมพูชา เพื่อนำไปขายต่อที่จังหวัดเกาะกง นอกจากนี้ยังมีสินค้าราคาถูกจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
การเดินทาง :  ระยะห่างจากจังหวัดตราด ประมาณ 89 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :339