เขาหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อบต.ธงชัย ม.8 ต.ธงชัย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  032780242
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  ห่างจากอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีประมาณ3กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :479