บึงหล่ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงหล่ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 บ้านเนินควง ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.21
longitude :  100.18
รายละเอียด :  เป็นบึงสาธารณะมีขนาดใหญ่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีมีพื้นที่ประมาณ 2,500 กว่าไร่ พื้นที่บึงหล่มประมาณร้อยละ 90 ของพื้นที่จะตื้นเขินโดยมีต้นบัวชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่เต็มพื้นที่ และพื้นที่บางส่วนมีการขุดลอกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดหาแหล่งน้ำให้กับประชาชน
การเดินทาง :  เดินทางโดยพาหนะส่วนตัว ระยะทางห่างจากทางหลวงหมายเลข 11 ประมาณ 7 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :393