หน้าแรก > ภาคตะวันออก > จันทบุรี > ขลุง > บ้านเกาะจิก ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
บ้านเกาะจิก ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านเกาะจิก ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.บางชัน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านเกาะจิกเป็นเกาะเล็กๆ ที่อยู่บริเวณปากแม่น้ำเวฬุ มีโฮมสเตย์อยู่หลายแห่ง ชมหมู่บ้านชาวประมง ใช้ พลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติ
การเดินทาง :  เดินทางโดยใช้เรือ

จำนวนผู้เข้าชม :413