หน้าแรก > ภาคตะวันออก > จันทบุรี > โป่งน้ำร้อน > ตลาดสินค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ( ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม)
ตลาดสินค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ( ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดสินค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ( ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  บ.แหลม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.00
longitude :  102.52
รายละเอียด :  เป็นตลาดการค้าชายแดนที่ทำการแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภค-บริโภค ระหว่างไทย-กัมพูชาและเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าออกสู่กัมพูชา -เวียดนาม
การเดินทาง :  ผ่านเส้นทางสายหลัก

จำนวนผู้เข้าชม :371