ดอยขะม้อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอยขะม้อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.12 วัดผาลาด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ม.12 วัดผาลาด ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
การเดินทาง :  ม.12 วัดผาลาด ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน

จำนวนผู้เข้าชม :505