หน้าแรก > ภาคกลาง > เพชรบุรี > บ้านแหลม > ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน (การทำประมง)
ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน (การทำประมง)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน (การทำประมง)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ม.1,3,4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :392