วัดพระพุทธไสยาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระพุทธไสยาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 บ้านเชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  072754021
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :254