วัดทรงเสวย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดทรงเสวย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 1 ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :451