ภูชี้ฟ้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูชี้ฟ้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 24 บ้านร่มฟ้าไทย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ภูชี้ฟ้า เป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น ติดชายแดนไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ในพื้นที่เขตอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติด้วยลักษณะหน้าผาปลายยอดแหลม เป็นแนวยาวที่ชี้ไปบนฟ้า ทางฝั่งประเทศลาว จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกว่า "ภูชี้ฟ้า" นั่นเอง ด้านที่ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นับเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้มีคำสั่งให้จัดตั้ง "ภูชี้ฟ้า" เป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2541 ด้วยเนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,200 เมตร ถึง 1,628 เมตร
การเดินทาง :  1.ใช้้เส้นทางเชียงราย-เทิง ระยะทางประมาณ 64 กิโลเมตร ผ่านสามแยกอำเภอเทิง ไปอีก 6 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงแยกบ้านปี้ ไปอีก 44 กิโลเมตร ผ่านบ้านห้วยใคร้ ตับเต่าตีนเป็ด ทรายกาด ปางค่า รักถิ่นไทย ราษฎ์รักษา แผ่นดินทอง ราษฏ์ภักดี ถึงบ้านร่มฟ้าไทย 2.ใช้เส้นทางเชียงราย-เทิง ผ่านเทิงไปตามทางหลวงหมายเลข 1021 เทิง-เชียงคำ ผ่านสามแยกโรงเรียนภูซางวิทยาคม ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายไป วนอุทยานน้ำตกภูซาง บ้ายฮวก ทางหลวงหมายเลข 1093 อีกประมาณ 19 กิโลเมตร แล้วเดินทางไปภูชี้ฟ้าอีก 30 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :582