พระธาตุขุนตาล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุขุนตาล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านป่าตาลดอย ม.1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระธาตุขุนตาลเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ เป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวอำเภอขุนตาลได้เคารพสักกาะอย่างสูงสุด เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอขุนตาล และยังได้สักการะองค์ครูบาคำหล้า สังวโรว ครูบาศิลธรรมนักบุญแห่งล้านนา พระธาตุขุนตาล ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
การเดินทาง :  พระธาตุขุนตาล ตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1020 (สาย เทิง - เชียงของ)

จำนวนผู้เข้าชม :676