วิหารน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วิหารน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดสรรพยาวัฒนาราม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางกราบพระบรมศพ
การเดินทาง :  วัดสรรพยาวัฒนาราม อยู่บริเวณส่วนราชการอำเภอสรรพยา

จำนวนผู้เข้าชม :415