เขาผาก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาผาก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านมอสูง ตำบลวังทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.38
longitude :  99.44
รายละเอียด :  ...เขาผาก เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของชาวบ้าน บ้านมอสูง ตำบลวังทอง ซึ่งมีความสูงจากพื้นดินค่อนข้างมาก และเมื่อขึ้นไปสู่ยอดเขา สามารถมองเห็นสถานีขุดเจาะบ่อน้ำมันลานกระบือ และมีสำนักสงฆ์ตั้งอยู่บนเขา มีบรรยากาสเงียบสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม และมีความร่วมรื่นเนื่องด้วยชาวบ้านมอสูง และหมู่บ้านใกล้เคียง ได้อนุรักษ์ไว้เป็นป่าชุมชนบ้านมอสูง
การเดินทาง :  การเดินทางบนทางหลวง สาย 1117 สายคลองแม่ลาย - คลองลาน ระยะทางจากทางแยกคลอแม่ลาย โดยประมาณ 10 กิโลเมตร และเลี้ยวเข้าทางแยกวัดมอสูง ขับตรงไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :631