หอไตร พันปี วัดไตรภูมิ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หอไตร พันปี วัดไตรภูมิ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านผือฮี หมู่ 2 ต.ดงแดง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.83
longitude :  103.56
รายละเอียด :  แหล่งรวบรวมพระไตรปีฎก
การเดินทาง :  ออกจากตัวอำจตุรพักตรพิมาน ประมาณ 5 กม. ตามถนนสาย จตุรพักตรพิมาน ไป อำเภอเมืองสรวง

จำนวนผู้เข้าชม :342