พิพิธภัณฑ์สมัยทวารวดี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์สมัยทวารวดี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดกลางศรีเชียงใหม่ บ้านท่าวัดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่วัดกลางศรีเชียงใหม่ ซึ่งค้นพบเสมาหินสมัยทวาราวดีและมีการขุดพบหม้อ ไห ถ้วยชาม บาตรพระที่เป็นดินเผา พระพุทธรูป และโบราณวัตถุจำนวนมาก มีอายุราว ประมาณ ๓,๕๐๐ - ๕,๕๐๐ ปี
การเดินทาง :  ออกจากตัวเมืองสกลนคร ใช้เส้นทางสกลนคร นาแก ถึงบ้านโพนยางคำเลี้ยวซ้าย ถนนโพนยางคำ ด่านม่วงคำ

จำนวนผู้เข้าชม :288