น้ำตกพลาญไทร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกพลาญไทร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ.หินลับ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกพลาญไทร อยู่ในเขตหมู่บ้านหินลับ ม.12 เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีความสวยงามในฤดูน้ำหลาก มีลักษณะเป็นทางลาดยาวประมาณ 1 กิโลเมตรเกิดจากต้นน้ำที่เป็ฯน้ำซับหลาย ๆ สายไหลมารวมกัน น้ำตกพลาญไทรแห่งนี้มีน้ำเฉพาะหน้าฝน ในหน้าแล้งน้ำจะแห้งขด
การเดินทาง :  การเดินทางมาโดยรถยนต์โฟวิล และการเดินเท้าเข้ามาอีกประมาณ 500 เมตรถึง 1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :80