บึงใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.9 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ตกปลา
การเดินทาง :  ถนนบายพาสเมืองเก่าสุโขทัย ไป จังหวัดพิษณุโลก

จำนวนผู้เข้าชม :489